Osvědčení o akreditaci školícího střediska podle § 46j_DBV-ITL