O nás

NAŠE SPOLEČNOST

ZABÝVÁME SE TŘEMI HLAVNÍMI ČINNOSTMI

  1. Provozováním železničních drah – vleček

  2. Poskytováním služeb bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR), železnici (RID) a moři (IMDG Code)

  3. Provádíme deponii železniční vozů (odstavení, uskladnění) na území celé České republiky. 

TROCHU Z HISTORIE

1995 – 1999 – VZNIK SPOLEČNOSTI

Společnost DBV-ITL, s.r.o. vznikla v roce 1999 a nesla původní název DBV, s.r.o., ale počátky našeho podnikání sahají do roku 1995, kdy vstoupil v platnost novelizovaný zákon o dráhách, který lze označit jako revoluční zejména z pohledu oddělení provozování dráhy a drážní dopravy. Vznikla tedy potřeba u vlastníků vleček zajistit si provozovatele svých drah, a jelikož se k tomu tehdejší státní dopravce stavěl odmítavě, tak jsme se rozhodli podat pomocnou ruku a zajistit provozování vlastníkům sami.

2000 – ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB – PORADCE ADR, RID

Dalším milníkem byl rok 2000, kdy Česká republika kompletně přistoupila k dodržování Dohody ADR a Řádu RID, tedy k přepravě nebezpečných věcí po silnici a železnici. Každá společnost, která přepravuje nebezpečné věci, musí, od určitého limitu, jmenovat bezpečnostního poradce, který zajišťuje požadavky kladené těmito předpisy. Začali jsme tak poskytovat i tyto služby formou outsourcingu.

2005 – ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB – ŽELEZNIČNÍ DOPRAVCE

Výrazná změna se odehrála i v roce 2005, kdy jsme začali provozovat železniční dopravu. Z toho důvodu jsme uzavřeli strategické partnerství se společností ITL, která působí jako železniční dopravce převážně v Německu. Došlo i k změně názvu společnosti na současné DBV-ITL, s.r.o.

2006 – ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB – PORADCE IMDG

V roce 2006 jsme, v důsledku rostoucí globalizace, rozšířili portfolio našich služeb o výkon funkce bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí po moři v rámci předpisu IMDG Code.

2008 – ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB – DEPONIE (USKLADNĚNÍ) ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ

V roce 2008 jsme rozšířili naše služby o deponii, tedy odstavení a uskladnění vozů dopravců na námi provozovaných vlečkách. Vozy jsou odstaveny v hlídaných areálech pod stálým dohledem, takže nedochází k ztrátám například krádežemi a přitom jsou kdykoliv k dispozici. Tuto službu nabízíme průřezově na území celé České Republiky.

2010 – současnost  CERTIFIKACE ISO 9001, ECM, atd.

V dalších letech jsme mimo jiné získali certifikaci ISO 9001, stali se subjektem odpovědným za údržbu nákladních vozů (ECM) a především neustále prohlubovali naše dovednosti a znalosti, což výrazně zvýšilo počet našich stávajících zákazníků.

2017 – AKREDITACE ŠKOLENÍ dle § 46s

V tomto roce jsme na základě novelizace zákona o dráhách a nového požadavku na ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy či drážní dopravy získali osvědčení o akreditaci dle § 46s. Jsme jedna z prvních společností, které toto osvědčení získali.

2017  – ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB – ADR poradce i pro třídu 1 výbušné látky a předměty

Dohoda ADR požaduje zvláštní rozšiřující zkoušku pro bezpečnostní poradce, kteří se zabývají přepravou výbušných látek a předmětů. Nyní disponujeme i tímto osvědčením. Jedná se například o zábavnou pyrotechniku, pumy, střelivo výbušniny na bázi trinitrotoluenu, ale i třeba airbagy. Rádi Vám pomůžeme s touto problematikou.

Nejste si jisti, které řešení vyhovuje potřebám vaší firmy?