Bezpečnostní poradce ADR, RID, IMDG Code

Bezpečnostní poradce ADR, RID, IMDG Code

Obecně se přeprava nebezpečných věcí řídí zvláštními předpisy, které jsou odlišné dle použité dopravní cesty. Zajímavé je pak sledovat co se stane, když se přepravuje zboží více druhy dopravy. Obecně je platné pravidlo, že námořní doprava má vždy přednost.

Požadavky na jednotlivé druhy dopravy naleznete v podmenu.

Nejste si jisti, které řešení vyhovuje potřebám vaší firmy?