Akreditované školicí středisko

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jsme držiteli Osvědčení akreditovaného školicího střediska (AŠS) dle § 46e odstavec 3 a §46j odstavec 4 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách.

Předmětem této akreditace je poskytování školení v tomto rozsahu:

 • Všeobecné odborné znalosti v souladu s přílohou IV směrnice 2007/59/ES
 • Odborné znalosti týkajících se kolejových vozidel v souladu s přílohou V směrnice 2007/59/ES pro elektrická hnací vozidla (E), motorová hnací vozidla (M) a speciální hnací vozidla (SV)
 • Odborné znalosti týkající se infrastruktury v souladu s přílohou VI směrnice 2007/59/ES
 • Jazykové znalosti v souladu s přílohou VI směrnice 2007/59/ES

 

Osvědčení o akreditaci číslo CZ 81 2020 0004 naleznete v sekci Ke stažení.

Nabízíme školení následujících profesí:

1) Strojvedoucí

a) Licence strojvedoucího

Opravňuje řídit drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální, místní nebo na vlečce.

Výcvik se skládá ze tří kurzů, které nabízíme jako kompletní balíček nebo lze absolvovat pouze vybrané kurzy samostatně.

 • První kurz Licence strojvedoucího v délce 120 vyučovacích hodin – včetně zkoušky k získání licence na Drážním úřadě.
 • Druhý kurz Osvědčení strojvedoucího v délce 80 vyučovacích hodin.
 • Třetí kurz je Dopravní a technické školení v délce 80 vyučovacích hodin.

Náplň kurzu se řídí vyhláškou MD č. 16/2012 Sb., konkrétně přílohami 1-3. Vyhláška je k dispozici v sekci Ke stažení. 

Licence strojvedoucího slouží i pro řidiče Speciálního hnacího vozidla (SHV) například na výlukách.

Před kurzem je vhodné ověřit zdravotní a psychickou způsobilost a požadované vzdělání uchazeče. Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám s ověřením pomůžeme.

b) Průkaz způsobilosti

Opravňuje řídit drážní vozidlo na dráze – vlečce.

 • Kurz k získání Průkazu způsobilosti v délce 120 vyučovacích hodin – včetně zkoušky k jeho získání.

Náplň kurzu se řídí vyhláškou MD č. 16/2012 Sb., konkrétně přílohou 4. Vyhláška je k dispozici v sekci Ke stažení

2) Topič parních kotlů

Výcvik v délce 40 hodin.

3) Školení další profesí (vstupní i pravidelné) jako například:

 • Vedoucí posunu
 • Posunovač
 • Pracovník vstupující bez dozoru na provozovanou dopravní cestu – například nakladač, vykladač apod.

Další typy školení, které nabízíme jsou:

 • Bezpečnostní školení Bp1

Zajišťujeme školení bezpečnosti při práci dle předpisu Správy železnic Bp1 a to vstupní, pravidelné či mimořádné.

 • Školení elektrotechnické kvalifikace

Zajišťujeme vstupní a pravidelné školení z elektrotechnické kvalifikace dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb. – OSOBA POUČENÁ.

 • Dopravní a technické školení pro vydání Doplňkového osvědčení strojvedoucího včetně Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ)

Vstupní a pravidelné školení a zkoušky z technického a dopravního směru včetně Zkoušek Odborné Způsobilosti strojvedoucích.

 • Zajišťujeme i výkon kontroly strojvedoucích a to kontrolorem vozby.

 

Doplňující informace:

Školení zajišťujeme v prostorách školicího střediska na adrese Polepská 867, Kolín nebo na pracovišti zaměstnanců dané společnosti.

V případě přihlášky na kurz v Kolíně můžeme zajistit i ubytování a stravu.

Nejste si jisti, které řešení vyhovuje potřebám vaší firmy?