Poradce k přepravám nebezpečných věcí po moři dle IMDG Code

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Námořní přeprava nebezpečných věcí se řídí předpisem IMDG Code. Oproti přepravám po silnici a železnici, je předpis složitější a v našich podmínkách méně používaný, nicméně i s tímto předpisem máme bohaté zkušenosti.

Nevýhodou je i skutečnost, že není k dispozici zdarma, jak je tomu u silniční a železniční přepravy a aktuálně neexistuje jeho český překlad. Proto jej nenaleznete v sekci Ke stažení.

Přeprava kontejnerů po moři

POZOR na silniční a železniční přepravy, po kterých následuje námořní přeprava. IMDG Code má nejvyšší prioritu, takže pokud odesíláte či dopravujete kontejner, který bude následně přepravován námořní dopravou, tak jej musíte označit dle IMDG Code a splnit veškeré požadavky kladené tímto předpisem.

Nejste si jisti, které řešení vyhovuje potřebám vaší firmy?